Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy
Finance a plánování

108Zápis o zjištění a zabezpečení obecního majetku1945karton14
109Evidence nemovitého majetku ve správě MNV1946-1967karton14
110Inventáře obecního majetku1945-1954karton14
111Převody nemovitostí, kupní smlouvy, směny, pronájmy, písm. B - W1951-1970karton14
112Konfiskace majetku dle dekretu č. 108/1945 Sb.1946-1961karton14
113Příděly konfiskovaných nemovitostí1949-1951karton14
114Ustanovení národních správců nad živnostmi1946karton14
115Zavedení a rušení národní správy nad obytnými domy1945-1946karton15
116Válečné škody na vodohospodářských stavbách1945karton15
117Roční rozpočty MNV1960-1965karton16
117Roční rozpočty MNV1953-1959karton15
117Roční rozpočty MNV1966-1972karton17
118Roční účetní výkazy 1955-1964karton17
119Komplexní rozbory hospodaření MNV1958-1969karton17
120Prověrky hospodaření u MNV a u organizací řízených MNV1955-1973karton18
121Sjednocení lidového peněžnictví v Bohumíně1946-1948karton18
122Přiznání k domovní dani1953-1955karton19
122Přiznání k domovní dani1953-1955karton18
1232. pětiletý plán rozvoje obce na léta 1956 - 19601956karton20
1243. pětiletý plán rozvoje obce na léta 1961 - 19651959-1961karton20
1254. pětiletý plán rozvoje obce na léta 1966 - 19701964-1969karton20
126Roční plány rozvoje obce na léta 1961 - 19701960-1969karton20
127Hlášení o plnění dvouletého plánu ve stavebnictví 1945-1947karton20