Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy
Územní plánování a výstavba obce

128Zpráva o situaci v obci na úseku stavebnictví1959karton20
129Program výstavby pro vypracování podrobného územního plánu1959karton20
130Výkaz o investiční výstavbě za léta 1969 - 19711970-1972karton20
131Akce Z1963-1971karton21
132Přehled postavených bytových jednotek v letech 1945 - 19601960karton22
133Popis obytných budov v obci1955karton22
134Seznam bývalých židovských domů1950-1955karton22
135Záměr výstavby 2 000 bytových jednotek pro Báňskou a hutní společnost - Železárny, n. p. Nový Bohumín1947karton22
136Stavba čtyř finských dvojdomků na ul. Petra Cingra1959-1960karton22
137Generální oprava domů čp. 227, 276, 292 (naproti nemocnice)1960-1961karton22
138Okresní ústav národního zdraví Karviná, nemocnice Bohumín1962karton22
138Okresní ústav národního zdraví Karviná, nemocnice Bohumín1946-1970karton23
139Povolení k užívání lékárny čp. 141960karton24
140Generální oprava národní školy1957karton24
141Generální oprava základní devítileté školy 1. - 5. ročník, ul. Sokolovská 1956-1973(1974)karton24
142Rozhodnutí o užívání přístavby kulturní místnosti s prádelnou a šatnou TJ Sokol1969karton24
143Rozhodnutí o užívání přístavby kulturní místnosti TJ Slovan1970karton24
144Úprava městského koupaliště 1963-1964karton24
145Vybudování přírodního koupaliště v areálu štěrkovny1966karton24
146Úprava veřejného sadu1960karton24
147Stavba soukromých garáží1970-1973karton24
148Jednotné zemědělské družstvo (dále JZD) Starý Bohumín1957-1970karton25
149Demolice budov1959-1961karton25
150Stavba transformovny vysokého napětí 1958-1959karton25
151Plynofikace obce1960-1963karton25
152Těžba štěrkopísku1962-1972karton25
153Vymezení skládky na soukromém pozemku1965karton25