Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy
Místní hospodářství

154Seznam provozoven na území obce1961karton25
155Opravy a služby při MNV Starý Bohumín1958-1962karton25
156Zřizování a rušení živností1945 - 1946karton25
157Přehled bytového fondu1959karton25
158Převod bytového majetku na domovní správu MNV1955-1962karton25