Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
II. Spisový materiál
2. Spisy

Statutární záležitosti organizace, kontrola
Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
Evidence obyvatelstva
Finance a plánování
Územní plánování a výstavba obce
Místní hospodářství
Doprava
Obchod
Pracovní síly
Zemědělství a lesnictví
Vodní hospodářství
Ochrana životního prostředí
Sociální péče
Školství
Kultura, tělovýchova a církev