Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Starý Bohumín (1936) 1945 – 1973 (1983)
IV. Ostatní materiál
3. Tiskoviny

260Starobohumínský hlasatel. MNV a Osvětová beseda Starý Bohumín, neperiodický, 30. 6. 1958, ročník I, č. 1, 2 str.; 1. 9. 1958, ročník I, č. 2, 2 str.; 30. 9. 1958, ročník I, č. 3, 2 str.; 15. 11. 1958, ročník I, č. 4, 2 str.; 11. 12. 1958, ročník I, č. 5, 2 str.; 31. 12. 1958, ročník I, silvestrovské číslo, 4 str. 1958karton29
261Starobohumínský hlasatel. MNV a Osvětová beseda Starý Bohumín, neperiodický, 31. 1. 1959, ročník II, č. 1, 2 str.; 10. 5. 1959, ročník II, č. 2, 2 str.; 30. 6. 1959, ročník II, č. 3, 2 str.; 15. 8. 1959, ročník II, č. 4, 2 str.; 11. 11. 1959, ročník II, č. 6, 2 str. 1959karton29
262Starobohumínský hlasatel. MNV a Osvětová beseda Starý Bohumín, neperiodický, 4. 3. 1960, ročník III, č. 1, 2 str.; 25. 7. 1960, ročník III, č. 2, 2 str.; 24.11. 1960, ročník III, č. 3, 2 str.; 1960karton29
263Starobohumínský hlasatel. MNV Starý Bohumín, září 1972, č. 1, 2 str.1972karton29