Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skřečoň (1926) 1945 – 1974
II. Spisový materiál
2. Spisy
Statutární záležitosti organizace, kontrola

30Oběžníky, nařízení a pokyny nadřízených orgánů1947-1948karton2
30Oběžníky, nařízení a pokyny nadřízených orgánů1945-1946karton1
31Popis obce a její charakteristika1945-1967karton2
32Sloučení obcí Bohumín-město, Pudlov, Skřečoň, Vrbice, Záblatí s obcí Nový Bohumín v město Bohumín1946-1948karton2
33Programové volební plány MNV na léta 1957 - 19761957-1971karton2
34Sestavení stálých voličských seznamů1946-1949karton2
35Volby do Národního shromáždění1945-1948karton2
36Doplňovací volby do MNV 13. 10. 19571957karton2
37Seznamy soudců z lidu, porotců, kmetů, soudních odhadců a znalců1945-1957karton2
38Utvoření, reorganizace a složení MNV1945-1957karton2
39Decentralizace agendy a posílení pravomoci MNV1956karton2
40Plány činnosti MNV a jejich plnění1955-1971karton2
41Zápisy ze schůzí pléna MNV1970-1974karton6
41Zápisy ze schůzí pléna MNV1959-1963karton4
41Zápisy ze schůzí pléna MNV1964-1969karton5
41Zápisy ze schůzí pléna MNV1945-1958karton3
42Zápisy ze schůzí rady MNV1964-1968karton10
42Zápisy ze schůzí rady MNV1961-1963karton9
42Zápisy ze schůzí rady MNV1957-1960karton8
42Zápisy ze schůzí rady MNV1947-1956karton7
42Zápisy ze schůzí rady MNV1972-1974karton12
42Zápisy ze schůzí rady MNV1969-1971karton11
43Složení stálých komisí MNV1957karton13
44Zápisy ze schůzí bezpečnostní komise 1946karton13
45Zápisy ze schůzí komise ochrany veřejného pořádku1961 - 1974karton13
46Zápisy ze schůzí osídlovací komise1946 - 1947karton13
47Zápisy ze schůzí finanční komise1946 - 1964karton13
48Zápisy ze schůzí komise výstavby1945 - 1971karton13
49Zápisy ze schůzí komise místního hospodářství1958 - 1972karton13
50Zápisy ze schůzí bytové komise1954 - 1970karton13
51Zápisy ze schůzí komise pro obchod1960 - 1972karton13
52Zápisy ze schůzí zemědělská komise1956 - 1978karton13
53Zápisy ze schůzí mimořádné vyživovací a kontrolní komise1947 - 1950karton13
54Zápisy ze schůzí zdravotní komise1954 - 1957karton13
55Zápisy ze schůzí školské a osvětové komise1955karton13
56Činnost Výboru žen1954- 1958karton13
57Soutěže místních národních výborů1969karton14
58Celoobecní závazky a jejich vyhodnocení1956-1971karton14
59Oslavy v obci1956-1957karton14
60Evidence členů a zaměstnanců MNV1945-1958karton14
61Korespondence předsedy MNV1955-1958karton14
62Zápisy z kontrol u MNV1946-1958karton14