Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skřečoň (1926) 1945 – 1974
II. Spisový materiál
2. Spisy
Zemědělství a lesnictví

174Výkazy zemědělské výroby1947-1948karton32
175JZD Skřečoň1955-1958karton32
176Zvelebovací akce ministerstva zemědělství pro venkovské obce1948karton32
177Hlášení o výměrách zemědělské půdy, počtu zemědělských závodů a usedlostí1945-1957karton32
178Soupisy ploch kultur a osevů1945-1973karton32
179Soupisy hospodářského zvířectva1945-1949karton33
180Převody a nájmy zemědělských pozemků1945-1974karton33
181Žádosti o příděly zemědělské půdy1945-1947karton33
182Hlášení zatajené půdy1947karton33
183Výkupy a dodávky zemědělských výrobků1945-1950karton33