Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skřečoň (1926) 1945 – 1974
II. Spisový materiál
2. Spisy
Vodní hospodářství

184Úprava potoků Lutyňka, Flakůvka a Stružka1948-1968karton34
185Zásobování obce pitnou vodou, přehled domovních studní1945-1968karton34
186Vodovody a kanalizace v obci1946-1973karton34
187Stavba protipovodňové hráze v obci1968-1969karton35
188Těžba štěrkopísku z prostoru cihelny1971karton35