Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skřečoň (1926) 1945 – 1974
II. Spisový materiál
2. Spisy
Kultura, tělovýchova a církev

198Kulturně osvětová činnost v obci1945-1972karton35
199Činnost české a polské lidové knihovny1947-1958karton35
200Činnost osvětové besedy1955-1958karton35
201Sbor pro občanské záležitosti1958karton35
202Registrace tělovýchovných jednot a sportovních klubů1945karton35
203Slavnostní odhalení pamětní desky na hřbitovní kapli občanům umučeným v koncentračních táborech1948karton35
204Zhotovení a slavnostní odhalení pomníku sovětských vojáků padlých za osvobození obce1957-1958karton35
205Ustavení Kostelního konkurenčního výboru Skřečoň1945-1948karton35
206Zrušení církevních polských bohoslužeb1946karton35