Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skřečoň (1926) 1945 – 1974
II. Spisový materiál
2. Spisy
Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

63Změny pojmenování ulic v obci1958karton14
64Zavedení česko-polských nápisů na veřejných místech v obci1955karton14
65Přečíslování domů v obci z důvodu osamostatnění obce1957karton14
66Seznam dobrovolných organizací, tělovýchovných jednot a spolků1946-1958karton14
67Ustanovení a činnost místního akčního výboru Národní fronty (dále NF) ve Skřečoni1948-1949karton14
68Československá strana lidová, místní jednota Skřečoň1945karton14
69Československá sociálně demokratická strana dělnická, místní politická organizace Skřečoň1945karton14
70Československá strana národně socialistická, místní politická organizace Skřečoň1945-1947karton14
71Svaz československo-sovětského přátelství, odbočka Skřečoň1946-1957karton14
72Sdružení politických vězňů ve Skřečoni1945karton14
73Československý svaz mládeže, místní organizace Skřečoň1945-1955karton14
74Harcerstwo Polskie w Czechosłowacji, místní skupina Skřečoň (Skauting polský v ČSR)1945-1946karton14
75Československý červený kříž, místní skupina Skřečoň1955-1956karton14
76Sbor dobrovolných hasičů Skřečoň1947-1949karton14
77Československý svaz požární ochrany, místní jednota Skřečoň1955-1958karton14
78Jednotný svaz českých zemědělců, místní sdružení Skřečoň1948-1949karton14
79Honební společenstvo ve Skřečoni1947-1949karton14
80Spolek chovatelů poštovních holubů "Orion" se sídlem ve Skřečoni1945-1947karton14
81Polski Związek Kulturalno Oświatowy w Czechosłowacji, miejscowe koło Skrzeczoń (Polský svaz kulturně osvětový v Československu, místní skupina Skřečoň)1955-1957karton14
82Matice osvěty lidové ve Skřečoni1945-1946karton14
83Chór mieszany "Hasło" ve Skřečoni (polský pěvecký smíšený sbor "Haslo")1945-1947karton14
84Tělocvičná jednota Sokol ve Skřečoni1947-1948karton14
85Jednota Československého Orla ve Skřečoni1946karton14
86Dělnická tělovýchovná jednota ve Skřečoni1946-1947karton14
87Tělocvičná jednota Tatran Skřečoň1955-1958karton14
88Sportovní klub "Rapid" ve Skřečoni1945-1947karton14
89Spolek pro výstavbu římskokatolické kaple Skřečoň-Nová Ves1946-1948karton14
90Svaz brannosti ve Skřečoni1949karton15
91Soupis protitankových překážek v obci1945karton15
92Předání ubikací a inventáře vojenskou jednotkou ve Skřečoni MNV1945karton15
93Negativní hlášení o existenci vojenské matriky v obci1945karton15
94Seznamy vojáků v zahraničních armádách1945-1947karton15
95Evidence osob vězněných v koncentračních táborech1945karton15
96Zjištění hrobu vojína německé armády, německé nápisy na hrobech, absence hrobů příslušníků rumunské armády1956-1957karton15
97Stížnost na neupravenost hrobů Poláků na místním hřbitově, zemřelých v pracovním táboře v Novém Bohumíně1948karton15
98Uvolnění prostorů v budově MNV pro účely zřízení civilního krytu1956karton15
99Spisová služba a archivní dohlídka u MNV 1974karton15
100Otisky úředních razítek1949-1955karton15
101Veřejné sbírky občanů1948karton15