Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skřečoň (1926) 1945 – 1974
II. Spisový materiál
2. Spisy
Evidence obyvatelstva a matriční záležitosti

102Evidence obyvatel v obci1945-1961karton15
103Šetření domovského práva1945-1948karton15
104Zjišťování místa pobytu1945-1956karton16
105Vyhoštění z obce1945-1948karton16
106Repatriace občanů1945-1948karton16
107Seznam osob přistěhovaných ze Slovenska1945karton16
108Evidence osob z internačních a zajateckých táborů1945-1946karton16
109Zjišťování národnosti1945-1948karton16
110Seznamy osob německé národností1945karton16
111Seznamy Němců žijících ve smíšeném manželství1946-1947karton16
112Vysvědčení zachovalosti1945-1949karton16
113Provinění proti národní cti1946-1948karton16
114Seznamy rehabilitovaných a nerehabilitovaných osob1945-1959karton16
115Šetření ve věci státní a národní spolehlivosti, 1945-1949karton18
115Šetření ve věci státní a národní spolehlivosti, 1945-1949karton17
116Šetření ve věci státního občanství1945-1957karton19
117Seznamy osob cizích státních příslušníků1945-1947karton19
118Seznamy Němců určených k odsunu1945-1948karton19
119Odsuny Němců, 1946-1947karton19
120Vynětí z opatření proti Němcům, zproštění povinnosti nosit označení "N"1945-1947karton19
121Čestná uznání udělována obcí1945karton19
122Matriční záležitosti1945-1958karton19