Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skřečoň (1926) 1945 – 1974
II. Spisový materiál
2. Spisy
Územní plánování a výstavba obce

137Výhledový rozvoj obce do roku 19701966-1968karton28
138Regulační plán obce1947karton28
139Vyjádření MNV k směrnému územnímu plánu města Bohumína1956karton28
140Akce M1957karton28
141Akce Z1957-1969karton28
142Urbanistická studie soustředěné zástavby rodinných domků, ul. Leninova1969-1970fascikl
143Generální opravy obytných budov1961-1964karton28
144Opravy budovy MNV1948-1956karton28
145Rekonstrukce požární zbrojnice1958karton28
146Oprava hostince čp. 161954-1955karton28
147Drobné provozovny MNV Skřečoň 1968-1969karton28
148Severomoravská Prefa, n. p. Olomouc, pobočný závod Skřečoň1955-1958karton28
149Jednotné zemědělské družstvo (dále JZD) Skřečoň 1957karton28
150Stavba potravinářského střediska panelového typu č. 130 v obci1968karton28
150Stavba potravinářského střediska panelového typu č. 130 v obci1969karton29
151Přístavba mateřské školy1968karton30
152Přístavba základní devítileté školy (dále ZDŠ)1962-1971karton30
153Studie k projektovému úkolu - přístavba ZDŠ1970fascikl
154Souhrnné projektové řešení - přístavba ZDŠ1972fascikl
155Stavba kotelny ústředního vytápění v ZDŠ1966karton30
156Demolice budovy čp. 1861963karton30
157Stavba soukromých garáží1958-1959karton30
158Povolení skládek odpadu1958karton30
159Veřejné osvětlení v obci1956-1957karton30