Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skřečoň (1926) 1945 – 1974
II. Spisový materiál
2. Spisy
Místní hospodářství

160Seznamy průmyslových podniků, živností a obchodů v obci1945-1946karton31
161Činnost Drobných provozoven MNV Skřečoň1960-1967karton31
162Severomoravská Prefa, n. p. Olomouc, pobočný závod Skřečoň1958-1966karton31
163Začlenění Podniku pro rozvod elektrického proudu MNV Skřečoň do Východomoravských elektráren, n. p. Přerov1945-1947karton31
164Převod hostince čp. 161 Na valech ve Skřečoni-Nové Vsi do socialistického vlastnictví1965karton31
165Zřízení urnového pohřebiště v obci1957karton31
166Zřizování a rušení živností1945-1948karton31
167Domovní a bytové seznamy1947-1973karton32