Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Skřečoň (1926) 1945 – 1974
II. Spisový materiál
2. Spisy
Obchod

170Zpráva o situaci v zásobování obyvatelstva a výhled do roku 19701963karton32
171Seznam občanských kontrolorů1957karton32