Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Cech_kovářů_kolářů_bednářů_nožířů_a_zámečníků_Hradec_nad_Moravicí
I. LISTINY

11661, září 4., Hranice Cechmistři a mistři cechu kovářů, kolářů, bednářů, nožířů a zámečníků v Hranicích vystavují mistrům týchž řemesel v městečku Hradci u Opavy opis svých cechovních artikulí Orig. pap. 20,2 x 31 cm ve formě sešitu o 6 listech, něm., dvě přitištěné pečeti pod pap. krytem. K orig. připojena schvalující doložka hradecké vrchnosti ddto zámek Hradec, 18. září 1661, přitištěná pečeť Jiřího Kryštofa Pruskovského z Pruskova chybí. Přiloženy dva soudobé neúplné české překlady.