Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Cech_soukeníků_Hlučín
II. SPISOVÝ MATERIÁL
1. Spisy

3Písemnosti týkající se postoupení dominikální soukenické valchy a rámů u panského mlýna na řece Opavě (tzv. Velký mlýn) do dědičného nájmu hlučínským soukeníkům, dohoda soukeníků s vrchností ohledně pozemku před valchou (mezi rybniční hrází a mlýnskou strouhou), výkaz poplatků za užívání valchy1815-18411
4Protokol týkající se volby dvou nových představených řemeslnického společenstva soukeníků v Hlučíně18401