Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3Písemnosti týkající se postoupení dominikální soukenické valchy a rámů u panského mlýna na řece Opavě (tzv. Velký mlýn) do dědičného nájmu hlučínským soukeníkům, dohoda soukeníků s vrchností ohledně pozemku před valchou (mezi rybniční hrází a mlýnskou strouhou), výkaz poplatků za užívání valchy1815-18411