Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Cech_pláteníků_Hradec_nad_Moravicí
I. ÚŘEDNÍ KNIHY

1Cechovní kniha obsahující evidenci mistrů přijatých v letech 1700 - 1857, učňů přijatých v letech 1749 - 1861 a nových tovaryšů pro léta 1752 - 1863 (Meister = Buch Der Ehrsamden Leinweber Zunfft Auf der Hoch freyherrlich Nefftzerischen Herrschafft Grätz), čes., něm., 20 x 33,4 x 2,5 cm, desková vazba, kožený hřbet chybí, poškoz.1755-1863