Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Lipina
I. ÚŘEDNÍ KNIHY
1. Správní knihy

1Kniha zápisů ze schůzí pléna (16. 10. 1949 - 3.1. 1952) a ze schůzí rady MNV (25. 6. 1950 - 5. 12. 1951)1949-1952
2Kniha zápisů ze schůzí pléna (29. 2. 1952 - 21. 12. 1952) a ze schůzí rady (27. 2. 1952 - 19. 11. 1952)1952
3Kniha zápisů ze schůzí zemědělské komise1951
4Kniha zápisů ze schůzí finanční komise (6. 12. 1958 - 29. 1. 1959), kulturní komise (21. 1. 1958 - 12. 8. 1959)1958 - 1959
5Kniha zápisů ze schůzí bezpečnostní komise (19. 1. 1961 - 12. 6. 1966), zemědělské komise (17. 1. 1961 - 28. 3. 1962)1961 - 1966