Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Lipina
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Statutární záležitosti organizace, kontrola

13Volby, seznamy voličů, složení volebních komisí, zápisy obvodních volebních komisí, zápisy o sčítání hlasů, návrhy a registrace kandidátů, zprávy o výsledcích hlasování, zprávy o zhodnocení voleb, sliby poslanců, volební programy1954 - 19711
14Hodnocení činnosti MNV, komisí a poslanců, zprávy o činnosti MNV, seznamy členů MNV, jejich funkce, pracovní smlouvy, seznamy a složení komisí1945 - 19731
15Zápisy z plenárního zasedání1947 - 19731
16Zápisy ze schůzí rady1951 - 19711
17Zápis ze schůze finanční komise19471
18Zápisy ze schůzí VŽ, volby do VŽ1952 - 19571
19Zápisy z veřejných schůzí a zasedání1948 - 19731
20Celoobecní závazek na počest 55. výročí VŘSR19721
21Zápisy z prověrek a kontrolní činnosti, zprávy o výsledcích revizí hospodaření a jiných kontrol a metodických dohlídek, návrhy opatření k odstranění nedostatků1947 - 19571