Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Lipina
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

22Zpráva o ustavení organizace ČSPO v obci, záznamy o provedení protipožární prohlídky u majitelů obytných domů v obci - zavedení jednotné dokumentace požární ochrany (řazeno dle č. p. 1 - 52), hodnocení protipožární činnosti1958 - 19692
23Zásady pro organizaci spisové služby a zápisy o převzetí písemností do okresního archivu 1951 - 19582