Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Lipina
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Evidence obyvatelstva a matriční záležitosti

24Policejní přihlášky, evidence trvale přihlášených a odhlášených osob v obci1949 - 19592
25Seznam Němců v obci/1945/2
26Žádost o vystavení osvědčení o národní spolehlivosti pro Antonína Jelena a udělení osvědčení o národní spolehlivosti pro Zdeňka Matějku1947 - 19512
27Rozhodnutí o změně příjmení nezletilého Viléma Smejkala (na Štefek)19602