Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Lipina
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Finance a plánování

28Zápisy o provedení inventarizace hospodářských prostředků ve správě MNV1959 - 19722
29Šetření majetkových poměrů, smlouvy o prodeji rodinných domů, koupě a převody nemovitostí1952 - 19722
30Konfiskace, soupisy konfiskovaných budov, převody a rozhodnutí o odevzdání konfiskovaného nemovitého majetku obci, celkové vyúčtování z prodeje konfiskovaných věcí podle dekretu č. 108/1945 Sb.1946 - 19512
31Rozpočty MNV, hlavní obecní rozpočty, návrhy rozpočtů a zprávy o projednávání rozpočtů1946 - 19722
32Rozpočet sboru dobrovolných hasičů1946 - 19482
33Rozpočet školních potřeb na rok 194919482
34Výroční účet obecní19492
35Pracovní plány pléna a rady MNV, plány úkolů a schůzí1953 - 19732