Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Lipina
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Územní plánování a výstavba obce

36Soukromá výstavba, žádosti o stavební povolení pro soukromé osoby, rozhodnutí o udělení povolení k rekonstrukci rodinných domů, oprav, přístaveb, včetně projektové dokumentace1950 - 19733
37Podklady pro elektrifikaci obce s přiloženým plánkem, příkaz k provedení elektrifikace obce, nařízení kolaudace elektrovodného zařízení v obci1947 - 19593
38Vyvlastnění pozemků Marie Hoppové za účelem výstavby požární zbrojnice v Lipině1960 - 19623