Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Lipina
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Doprava

40Zápis z jednání o schválení autobusových zastávek ČSAD na trati Štáblovice - Lipina19703