Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Lipina
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Zemědělství

41Seznam osob činných v zemědělství, obecné přehledy o počtu osob trvale činných a pomáhajících v zemědělství, jednotlivě hospodařících rolníků a členů JZD19563
42Soupis ploch osevu zemědělských plodin1965 - 19723
43Soupis hospodářského zvířectva1966 - 19713
44Soupis ovocných stromů a keřů19613
45Žádost o příděl půdy, zápisy o předání zemědělské půdy do bezplatného užívání československého státu, směny pozemků1950-19693
46Pozemnostní archy majitelů zemědělské půdy na k. ú. Lipina19463
47Zápisy s držiteli zemědělské půdy o stavu plnění dávkových povinností podle zákona č. 55/1947 Sb., odvolání občanů proti nucenému pachtu1951 - 19543