Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Lipina
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Zdravotnictví

48Informace o zdravotní péči v obci, připomínky ke zdravotní péči19583
49Zápisy z hygienických kontrol týkajících se provedení odběru a rozboru vody z veřejných studní v obci1956 - 19593