Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Tenisový klub Opava
I. ÚŘEDNÍ KNIHY
1. Evidenční knihy

1Evidenční kniha doručených pozvánek, výročních zpráv, stanov a jiných písemností členům tenisového klubu1901-1903
2Kniha evidence pronájmu tenisového hřiště 1907