Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Tenisový klub Opava
II. SPISOVÝ MATERIÁL
1. Spisy

3Pozvánky a protokoly z řádných a mimořádných valných hromad a výborových schůzí, včetně přiložených výročních zpráv tenisového klubu1901-19121
4Potvrzení spolkových stanov, jejich změny, tištěné stanovy a klubovní řád1901-19051
5Příprava a organizace 1. domácího tenisového turnaje v červnu 1902, program turnaje, zpráva o jeho průběhu1901-19021
6Běžná korespondence obsahující mimo jiné: přihlášky a odhlášky členů, pronájem cyklistické dráhy, zřízení třetího tenisového kurtu, korespondenci s rakouským tenisovým svazem a jeho výroční zprávy a seznamy turnajových hráčů, nabídky firem, včetně nabídky na vybudování zastřešené tribuny s přiloženými náčrtky stavitele Augusta Bartela, dotazníky, mimořádné příspěvky členů k pokrytí finančního schodku, jednání o převzetí tenisových kurtů novým sportovním spolkem (Deutscher Sportverein Troppau) 1901-19241
7Angažování tenisového trenéra Franze Jankowitsche z Vídeňského Nového Města1906-19092