Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Štáblovice
I. ÚŘEDNÍ KNIHY
2. Evidenční knihy

15Kniha vydaných domovských listů1945-1946kniha
16Kniha vydaných domovských listů1947-1948kniha
17Elaborát jednotné evidence půdy - soupis parcel1960kniha
18Elaborát jednotné evidence půdy - vložky k evidenčním listům1960kniha
19Elaborát evidence nemovitostí - soupis parcel1968kniha
20Elaborát evidence nemovitostí - evidenční listy1968kniha