Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Štáblovice
II. SPISOVÝ MATERiÁL
2. Spisy
Statutární záležitosti organizace, kontrola

31Směrnice o obnovení NV na podkladě výsledku voleb do ÚNS, návrhy politických stran, listiny kandidátů, seznamy členů MNV, jejich jmenování a odvolání, voličské seznamy, zápisy ze schůzí volebního výboru, doplňovací volby1946-1957karton1
32Seznamy voličů, vyhlášky o registraci kandidátů, zápisy volebních komisí, zápisy o sčítání hlasů, sliby poslanců, jmenování členů MNV, doplňovací volby 1960-1962karton1
33Seznamy voličů, návrhy kandidátů na poslance MNV, zápisy volebních komisí, zápisy o sčítání hlasů, výsledky hlasování1964karton1
34Volební programy na léta 1964 - 19761964-19711
35Programový plán, plány práce, komplexní rozbory hospodaření a kulturní činnosti MNV1954-1975karton1
36Plány práce a zprávy o plnění kulturně-výchovné činnosti společenských organicí1959-1975karton1
37Zápis o ustavující schůzi obnoveného (nově vytvořeného) MNV ve Štáblovicích dne 1. 7. 19461946karton1
38Zápisy ze schůzí plenárního zasedání MNV1971-1975karton2
38Zápisy ze schůzí plenárního zasedání MNV1955-1970karton1
39Zápisy ze schůzí rady MNV1955-1975karton2
40Zápisy z veřejných občanských schůzí1971-1975karton3
41Složení komisí MNV Štáblovice pro volební období 1961-19641961karton3
42Zápisy ze schůzí komise pro místní bezpečnost1959-1961karton3
43Zápisy ze schůzí komise OVP1960-1972karton3
44Zápisy ze schůzí zemědělské komise1966-1967karton3
45Socialistické závazky MNV, celoobecní, jednotlivců, zprávy a hodnocení plnění závazků1960-1975karton3
46Družební styky mezi MNV Štáblovice a MNV Litoměřice - korespondence, předávání kmotrovských darů, vzájemné návštěvy1947-1949karton3
47Zápisy z prověrek a kontrolní činnosti, zprávy o výsledcích periodických revizí hospodaření a jiných kontrol, návrhy opatření k odstranění nedostatků1964-1972karton3