Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Štáblovice
II. SPISOVÝ MATERiÁL
2. Spisy
Školství

96Jednání o zřízení újezdní měšťanské školy v Melči pro žáky z okolních obcí včetně obce Štáblovice1947-1948karton10
97Protokol o předání ZDŠ Štáblovice mezi bývalým ředitelem Josefem Horákem a jeho nástupkyní Annou Mrůzkovou1970karton10
98Zprávy o činnosti a hodnocení práce ZDŠ ve Štáblovicích1970-1975karton10
99Organizační řád MŠ ve Štáblovicích1961karton10
100Zápisy o prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví na školách a školských zařízeních v působnosti MNV1960-1974karton10
101Přístavba sociálního zařízení a učebny Národní školy ve Štáblovicích1960-1961karton10