Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Štáblovice
II. SPISOVÝ MATERiÁL
2. Spisy
Kultura

102Dlouholetý perspektivní plán komplexního rozvoje kultury a osvěty na léta 1961 - 19651960karton10
103Jednotný plán politicko-kulturně výchovné činnosti v obci, hodnocení 1972-1975karton10
104Organizační řád pro místní knihovnu, jmenování knihovníka, zprávy o činnosti knihovny, zápisy z metodických prověrek1948-1973karton10
105Pokyny pro psaní kroniky, jmenování kronikáře, přehled a hodnocení kroniky za léta 1967 - 19691959-1969karton10
106Seznam kulturních památek v obci1964-1973karton10
107Zápisy z jednání s nadřízenými organizacemi o generálních opravách zámecké budovy a parku1960-1969karton10
108Soupis a evidence vzrostlé okrasné zeleně v obci pro KSSPPOP v Ostravě1975karton10