Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Štáblovice
II. SPISOVÝ MATERiÁL
2. Spisy
Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

48Posudky, výslechy a šetření o chování německých občanů během 2. světové války v obci 1945-1946karton3
49Peněžitá sbírka občanů na pomoc Koreji 1950karton3
50Zápis o provedené požární kontrole a zajištění požární bezpečnosti v obci 1962karton3
51Zápis o šetření stavu vodního toku Lipinky v důsledku záplav1961karton3
52Zápis o předání spisové a majetkové agendy MNV Lipina do spisovny MNV Štáblovice1973karton3