Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Štáblovice
II. SPISOVÝ MATERiÁL
2. Spisy
Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

53Seznamy osob německé národnosti určených k odsunu a registrovaných Němců v obci1946karton4
54Evidence trvale a přechodně přihlášených a odhlášených osob v obci Štáblovice, řazeno podle č. p. 81 - 1281953-1957karton6
54Evidence trvale a přechodně přihlášených a odhlášených osob v obci Štáblovice, řazeno podle č. p. 46 - 801953-1957karton5
54Evidence trvale a přechodně přihlášených a odhlášených osob v obci Štáblovice, řazeno podle č. p. 1 - 451953-1957karton4
55Domovské listy Ferdinanda Valíka a Jana Tesaře1948karton6
56Sčítání lidu - seznamy majitelů budov, soupisy domů a bytů1960-1970karton 6
57Osvědčení o státní a národní spolehlivosti pro Jana Tesaře a vysvědčení zachovalosti pro Karla Straku1948karton7
58Návrhy na udělení okresních vyznamenání a pamětních medailí zasloužilým pracovníkům1959-1970karton7
59Jmenování a odvolání matrikářů, zápis o zrušení matričního obvodu Štáblovice a jeho přičlenění k matričnímu obvodu Opava1954-1961karton7
60Rozhodnutí o udělení změny příjmení Jiřího Havrlanda (na Havrlant) a Josefa Jaworski (na Javorský)1959karton7