Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Štáblovice
II. SPISOVÝ MATERiÁL
2. Spisy
Finance a plánování

61Majetkové záležitosti, úřední odhady domů a usedlostí, ocenění majetku, prodej, převody nemovitostí do vlastnictví čsl. státu, kupní, odstupní a nájemní smlouvy1948-1973karton7
62Obecní inventář, výkazy změn ve stavu pozemků a budov, inventarizace hospodářských prostředků a majetku MNV, zápisy o provedené inventarizaci1945-1975karton7
63Dědické záležitosti, zápisy a rozhodnutí o projednání dědických záležitostí, projednávání pozůstalostí, notářská rozhodnutí1947-1974karton7
64Konfiskační agenda, konfiskace velkostatku a zámku býv. majitele Viktorina Sobek Skal, přidělení zámecké budovy obci, revize hospodaření a vyúčtování movitých konfiskátů podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., zápis o prodeji zámeckého porcelánu ve veřejné dražbě, zavedení a zrušení národní správy1947-1950karton7
65Válečné škody na majetku, zálohy na náhrady válečných škod, přihlášky, jednorázové příspěvky, seznam poškozených usedlostí, obytných domů a hospodářských objektů 1945-1947karton7
66Rozpočty MNV, hlavní obecní rozpočty, zprávy a čerpání rozpočtů, rozpočtová opatření, finanční vypořádání1946-1975karton7
67Rozpočet školních potřeb MŠR1946karton8
68Rozpočet sboru dobrovolných hasičů1948karton8
69Výroční účet školní MŠR1948-1949karton8
70Výroční účet sboru dobrovolných hasičů1950karton8
71Roční účetní závěrka MNV za rok 19521953karton8
72Komplexní rozbory hospodaření MNV, zprávy o hospodářské činnosti o výsledku provedených kontrol u MNV, návrhy a opatření k odstranění nedostatků 1951-1975karton8