Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Štáblovice
II. SPISOVÝ MATERiÁL
2. Spisy
Územní plánování a výstavba obce

73Zprávy týkající se veřejné výstavby, návrhy plánu a harmonogram akcí na zvelebování obce, výstavba v akci "Z"1959-1975karton8
74Výkaz o investiční výstavbě a generálních opravách na rok 19611962karton8
75Územní rozhodnutí pro umístění staveb rodinných domů a hospodářských objektů a pro odvodnění pozemků 1951-1974karton8
76Žádosti o udělení stavebního povolení pro soukromníky k přestavbám obytných budov, drobných a hospodářských staveb včetně stavební dokumentace1950-1967karton8
77Rozhodnutí o udělení stavebního povolení pro výstavbu, rekonstrukce, adaptace rodinných domů, hospodářských a provozních objektů pro soukromé osoby a organizace včetně stavební dokumentace, povolení demolice1947-1968karton8
78Vyvlastnění pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů1960-1972karton8