Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Štáblovice
II. SPISOVÝ MATERiÁL
2. Spisy
Doprava

80Zápis z jednání o opravě státní silnice III. třídy v úseku Štáblovice - Vendelín1962karton9
81Povolení odboru dopravy ONV v Opavě k úplné uzavírce státní silnice III. třídy v úseku Štáblovice - Dolní Životice za účelem rekonstrukce silničního mostu1962karton9