Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Štáblovice
II. SPISOVÝ MATERiÁL
2. Spisy
Zemědělství

82Evidence ploch kultur pro zemědělské závody, řazeno podle čísel evidenčního listu, č. 1 - 1181954-1959karton9
83Patronátní smlouva uzavřena mezi JZD ve Štáblovicích a závodem Papcel - strojírny n. p. Litovel, cech Opava na rok 19591959karton 9
84Seznamy uživatelů a vlastníků zemědělské půdy, zahumenkářů, soukromých nájemců obecních luk a parků1955-1959karton9
85Rozpis státního plánu zemědělské výroby a výkupu, výrobní úkoly pětiletého plánu dle odvětví a jejich zabezpečení na léta 1965 - 1970 1955-1963karton9
86Rozpisové sumáře státního plánu zemědělské výroby a komplexní rozbory hospodaření JZD1955-1965karton9
87Evidence živočišné výroby a soupisy hospodářského zvířectva1948-1975karton9
88Pozemková reforma, směrnice, vyhláška, přihlášky o příděl vykoupené půdy podle zákona č. 46/1948 Sb. o nové pozemkové reformě, zápisy z jednání o přídělu půdy1949karton9
89Jednání mezi ONV Opava - odborem zemědělským a Petrem Klimkem ohledně odevzdání zemědělské půdy do bezplatného užívání JZD ve Štáblovicích1956-1961karton10
90Zápisy se soukromými zemědělci Janem a Ignácem Tesařovými o neplnění povinných dodávek státu, neplacení zemědělské daně, o ladem ležící půdě a rozhodnutí o odevzdání části zemědělské půdy a živého inventáře do bezplatného užívání JZD ve Štáblovicích 1959 - 19601959-1960 10
91Převody pozemků, přidělení náhradních pozemků v rámci HTÚP, darování pozemků čsl. státu, změny kultur1956-1972karton10
92Odvodnění pozemků JZD "Pokrok" Otice na k. ú. Štáblovice trubkovou drenáží1961karton10