Archiv uložení:Státní okresní archiv Opava
Název fondu:MNV Štáblovice
Datace:1945-1975 (1979)
Zpracovatel:Jarmila Sobotíková,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Opava
Značka:
NAD:852
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):1,72
Stav ke dni:2009-02-09
Prohlížet fond
Stažení fondu