Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Uhlířov
I. ÚŘEDNÍ KNIHY
1. Evidenční knihy

1Elaborát jednotné evidence půdy - soupis parcel1963
2Elaborát jednotné evidence půdy - soupis parcel1967
3Elaborát evidence nemovitostí - soupis parcel1968
4Elaborát evidence nemovitostí - evidenční listy1968
5Elaborát jednotné evidence půdy - vložky k evidenčním listům1968