Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Uhlířov
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Statutární záležitosti organizace, kontrola

12Zápis o doplňovacích volbách do MNV19621
13Seznamy voličů, vyhláška o registraci kandidátů, zápisy volebních komisí, zápisy o výsledcích voleb do MNV19711
14Zápisy o volbě soudců z lidu19611
15Volební programy na léta 1964 - 19761966 - 19721
16Programový plán, komplexní rozbory hospodaření a činnosti MNV1956 - 19631
17Zápisy z plenárního zasedání1951 - 19751
18Zápisy ze schůzí rady1951 - 19752
19Zápisy ze schůzí zemědělské komise1956 - 19653
20Zápisy ze schůzí komise pro výstavbu1960 - 19663
21Zápisy ze schůzí finanční komise1960 - 19703
22Zápisy ze schůzí sociální komise1961 - 19663
23Zápisy ze schůzí školské a kulturní komise1962 - 19733
24Hodnocení činnosti MNV, seznamy poslanců a jejich funkce, žádosti o zproštění funkcí, složení komisí, charakteristika a hodnocení práce členů rady a komisí1953 - 19713
25Vyhodnocení socialistické soutěže mezi MNV Uhlířov a MNV Otice a JZD Uhlířov a JZD Otice1958 - 19593
26Celoobecní socialistické závazky, hodnocení plnění závazků1957 - 19703
27Zápisy a záznamy z prověrek, kontrol a kontrolní činnosti, návrhy na odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách1956 - 19743