Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Uhlířov
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Školství

63Celoroční plán práce školy na léta 1973 - 1974 a zápis o předání ZDŠ mezi odstupujícím ředitelem Vilémem Galgonkem a jeho nástupkyní Alicí Ignácovou1969 - 19746