Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Uhlířov
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Evidence obyvatelstva a matriční záležitosti

31Evidence trvale a přechodně přihlášených osob v obci, řazeno podle č. p. 31 - 741953 - 19574
31Evidence trvale a přechodně přihlášených osob v obci, řazeno podle č. p. 3 - 301953 - 19573
32Seznam osob, které osídlily pohraničí19465
33Stav obyvatel Uhlířova do roku 1945 podle rodin19475
34Sčítání lidu, seznam majitelů domů a bytů1961 - 19705
35Domovský list Stanislava Grely19475
36Návrh na udělení okresních vyznamenání zasloužilým pracovníkům19705
37Reorganizace matričních obvodů - zápis o zrušení matričního obvodu Štáblovice - Uhlířov a jeho přičlenění k matričnímu obvodu Opava19615