Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Uhlířov
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Finance a plánování

38Majetkové záležitosti, majetkové vypořádání při převodu nemovitosti Františky Tesařové do vlastnictví československého státu, hospodářské smlouvy o převodu správy národního majetku1966 - 19695
39Dědické záležitosti, zápisy o projednávání dědictví1966 - 19745
40Rozpočty MNV, hlavní obecní rozpočty, zprávy o čerpání rozpočtů, rozpočtová opatření1946 - 19655
41Rozpočet školních potřeb1946 - 19475
42Rozpočet dobrovolného hasičského sboru1946 - 19495
43Výroční účet obecní1945 - 19495
44Výroční účet školní1946 - 19495
45Výroční účet sboru dobrovolných hasičů1946 - 19495
46Roční účetní závěrky MNV1950 - 19525
47Plány práce a činnosti MNV1958 - 19686
48Plány kulturní a osvětové práce1960 - 19636