Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Uhlířov
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Územní plánování a výstavba obce

49Zprávy týkající se veřejné výstavby, zvelebování obce, výstavby v akci "Z", stavební povolení pro zemědělské objekty JZD1960 - 19616
50Odhady rodinných domků, včetně zahrad a stavebních ploch1960 - 19616