Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Uhlířov
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Zemědělství

53Výrobní úkoly pětiletého plánu na léta 1966 - 197019656
54Seznam majitelů domů a výpis rozlohy pozemků a jejich majitelů na k. ú. Uhlířov1957 - 19586
55Pohovory se zemědělci za účelem plnění dodávkových povinností19576
56Soupisy hospodářského zvířectva1969 - 19756
57Soupis ploch osevu1969 - 19726
58Převody půdy do vlastnictví československého státu19536
59Zpracování elaborátu HTÚP s následujícími přílohami - výkaz držby půdy před HTÚP, výkaz držby JZD Branka a soukromého sektoru, směny pozemků, záhumenky členů JZD, pozemky JZD Uhlířov, výpočet výměr parcel 1958 - 19606