Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
MNV Uhlířov
II. SPISOVÝ MATERIÁL
2. Spisy
Zdravotnictví

61Zápis o hygienických a ozdravných opatřeních v obci19646
62Hygienické rozbory vody a vyšetření vody z veřejných i soukromých studní v obci1960 - 19676