Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Dekretní knihy

2Schw 36Dekretní kniha poddanských suplik1706-1781Karton1
3Dekretní kniha k řízení hospodářství a úřadu se záznamy o uzavřených sňatcích poddaných z jiných panství a propuštěných poddaných z panství Krásný Les za účelem sňatku z let 1764-17711747-1861Karton2