Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Vrchnostenská povolení (sňatek, pobyt, učení atp.)
Protokoly o přijatých/propuštěných poddaných z/do jiných jurisdikcí
Protokoly o přijatých poddaných z jiných jurisdikcí

11Schw 28Protokol o přijatých poddaných z jiných jurisdikcí1837-1842Karton3
12Schw 32Protokol o přijatých poddaných z jiných jurisdikcí1843-1845Karton3
13Schw 33Protokol o přijatých poddaných z jiných jurisdikcí1846-1849Karton3